Het instituut

 

Vraagstukken in onze samenleving worden vaak vanuit één invalshoek benaderd. Het instituut brengt hier verandering in en brengt mensen met verschillende visies en achtergronden in innovatieve studievormen bij elkaar. Samen gaan zij op zoek naar concrete, praktische en integrale oplossingen voor een herkenbaar probleem. Creativiteit en originaliteit in de resultaten wordt gewaarborgd doordat deelnemers met artistieke kwaliteiten vanaf het eerste uur bij het interdisciplinaire team betrokken zijn.

 

Vraaggericht & maatschappelijk relevant

De opgaven waar het instituut aan werkt, komen altijd voort uit een werkelijke behoefte in de samenleving: vraagstukken die bij kennisinstellingen, het bedrijfsleven of overheden worden gesignaleerd. De deelnemers komen in deze opgaven niet alleen theoretische, maar ook praktische problemen tegen. Een onderzoeksteam van het instituut komt uiteindelijk met oplossingen die een meer compleet antwoord geven en beter inspelen op de complexiteit en gelaagdheid van onze huidige samenleving.

 

Het onderzoek

Het onderzoeksteam bestaat uit deelnemers, masters en een projectbegeleider. Post HBO studenten kunnen zich aanmelden om deel te nemen en krijgen zo een unieke kans om hun kwaliteiten binnen een concreet vraagstuk in te zetten. Inhoudelijk worden ze hierbij begeleid door de masters. Van beeldend kunstenaar tot vertegenwoordiger van de overheid, van architect tot wetenschapper, deze deskundigen hebben altijd een grote staat van dienst binnen hun vakgebied. Ook afgevaardigden uit de praktijk spelen een belangrijke rol, aangezien zij uit eigen ervaring kunnen vertellen hoe het is om tegen het gestelde probleem aan de lopen. Een projectbegeleider tenslotte, coördineert het onderzoeksproces, dat constant door alle partijen kan worden gevolgd.

De disciplines en personen waaruit het team wordt samengesteld hangen af van de vraag die opgelost moet worden. Het instituut maakt de aangedragen oplossingen bovendien openbaar door exposities, workshops, publicaties en online toepassingen. Hierdoor kan de kennis worden gedeeld en wordt tegelijkertijd een maatschappelijke discussie over het onderwerp gestimuleerd.