Inclusieve Economie

 

Team 1 – RANKING HAPPINESS

Master: Saskia Janssen

Gezellen: Jonmar van Vlijmen en Ronald Boer

 

Team 1 stelt een interventie voor waarbij schuld als lijm fungeert:

De verbindende functie van schuld is in ruileconomieën erg voelbaar, maar met de opkomst van geld en het groeien van de economische gemeenschap is deze functie naar de achtergrond gedreven. Schuld wordt niet meer ingelost in natura en je schuldeiser kom je niet meer wekelijks tegen. Financiële schulden zijn onzichtbaar geworden. Ze zijn anoniem en abstract en spelen geen verbindende rol meer.  Hoe kan schuld weer voor verbondenheid zorgen, in plaats van voor sociale isolatie? Team 1 stelt de Schuld-coöp voor. De Schuld-coöp is een soort bank waarin individuele schulden worden onderbracht. Leden van de Schuld-coöp zijn met elkaar verantwoordelijk voor de totaalschuld en de afbetaling hiervan. Schuld bevordert op die manier de groepscoherentie.

 
 

Team 2 – DE NIEUWE SCHULDEISER

Master: Elke Uitentuis

Gezel: Carina van der Ham

 

Team 2 wil het contact tussen schuldenaar en schuldeiser verbeteren:

Team 2 is een samenwerking gestart met Dienst Werk en Inkomen afdeling Terugvorderingen (het DWI). De dubbele rol van het DWI als uitkering en lening verstrekker, maakt de instantie tot een interessante samenwerkingspartner. Doel van de samenwerking is de verhouding tussen schuldenaar en schuldeisende instantie te verbeteren. Het plan van team 2 is om een aantal interviews af te nemen met zowel klanten van het DWI als medewerkers van de instantie. In de interviews worden vragen gesteld over de architectuurbeleving van de instantie, de representatie van de medewerkers en het taalgebruik. Op basis van de antwoorden worden klanten en medewerkers aan elkaar gekoppeld. In duo’s kunnen ze dan gezamenlijk tot een ideale situatie komen wat betreft de architectuurbeleving, representatie en taalgebruik van de medewerkers. De voorstellen van de duo’s kunnen verder ontwikkeld worden door een architect, stylist en communicatiedeskundige.