Methode

 

Kunstenaars:

Vier teams van kunstenaars onderzoeken de schuldproblematiek van de jongeren. Zij reageren op bestaande gedragspatronen en proberen de vicieuze cirkel waarin de jongeren terecht zijn gekomen te doorbreken. De kunstenaars zorgen voor nieuwe denkrichtingen in de bestaande problematieken. Zij worden tijdens hun proces geadviseerd door experts op het gebied van schuldsanering. Zo wisselen praktijk en reflectie elkaar gedurende het proces af.

 

Wetenschappers: 

De kunstenaars presenteren hun voorstellen en dragen ze over aan een team van wetenschappers. Op deze manier wordt de onalledaagse kijk van de kunstenaars op de problematiek gekoppeld aan de expertise van de wetenschappers. Het wetenschapsteam wordt samengesteld afhankelijk van het voorstel van de kunstenaars en kan bestaan uit bijvoorbeeld economen en antropologen. Het wetenschapsteam ontwikkelt vanuit de visie van de kunstenaars concrete oplossingen die de sociale en economische participatie van de jongeren bevorderen. Wetenschappers presenteren nog tijdens het programma hun bevindingen aan de kunstenaars en partners en vice versa.