No Academy

No Academy, laboratory for Art&Society, is een praktijkgericht onderzoeksprogramma voor beginnende kunstenaars en ontwerpers, die hun artistieke kwaliteiten willen inzetten in maatschappelijke projecten. No Academy stimuleert om door onderzoek en interventies een ander licht te werpen op sociale vraagstukken. No Academy brengt kunstenaars en organisaties samen die geloven dat het zelfstandige onderzoek van kunst tot zijn recht komt in een maatschappelijke verband, in een relatie met publieke én private partijen. Onderzocht wordt wat de ‘gedeelde belangen’ van opdrachtgevers en kunstenaars zijn, en op welke manier kritische kunst kan leiden tot gezichtspunten en strategieën die ook door partijen buiten de cultuur kunnen worden toegepast, hoe ‘ongemakkelijk’ ze in eerste instantie ook zijn. We nemen de positie in van ‘Critical Social Designer’. Het programma concentreert zich op interactie en communicatie in het stedelijk domein en wordt 1:1 begeleid door een aangewezen expert in een meester/gezel relatie in een praktijkcurriculum.