Domenique, voor U

Domenique

Vraagstuk:
In de praktijk lijkt het overdreven streven naar gemengde wijken meer kapot te maken dan ons lief is. Het kan ondermeer leiden tot afbraak van sociale netwerken. Hoe verhoudt integratie zich tot sociale cohesie?

Project samenvatting:

EEN DAG GRATIS HULP
De vraagstukken die partners van de No Academy aanleverden behelzen grote stedelijke problemen. Om die problemen aan de dagelijkse praktijk te toetsen is Himmelsbach het project EEN DAG GRATIS HULP gestart. Hij verspreidde flyers en posters en bood zich in een artikel op de voorpagina van het Amsterdams Stadsblad aan als gratis hulp.

Het aantal mensen dat zijn hulp hierna inriep was groot en divers. Mensen die een Stiltepad door Amsterdam willen aanleggen, hulp vragen bij het maken van een zomerjurk, willen brainstormen over het opzetten van een praktijk voor sportmassage, lampen voor hun autistische zoon willen laten ophangen, hulp zoeken bij het restaureren van een glas in loodraam, angst hebben voor computerprogramma’s of elektriciteit, eenzaam en van allochtone afkomst zijn of gepensioneerd, niet wetend hoe een nieuwe hobby aan te vatten.

Himmelsbach hielp ze en constateerde dat het hem lukte bij mensen binnen te komen door zich waardevrij op te stellen. Het vertrouwelijke contact waar zoveel instanties naar streven wordt met EEN DAG GRATIS HULP mogelijk door het ontbreken van een eigen belang of een ‘hidden agenda’.

Het vervolgproject voor de No Academy richt zich dan ook op het overdragen van deze resultaten. Hoe schrap je de geheime agenda’s van instanties? Wat kunnen anderen doen om meer vertrouwen en menselijk contact tot stand te brengen?