No News

2016 No Academy start in 2016 een nieuw onderzoeksprogramma: Radical Reframing. No Academy werkt samen met de Haagse Hogeschool (veiligheidskunde), the University of Technology Sydney en the Designing Out Crime research centre (Australië). Zij zullen gezamenlijk een inhoudelijk én praktijkgericht onderzoek doen vanuit dezelfde methodiek (frame-creation Kees Dorst). Het onderling uitwisselen van expertise, kennis en ervaringen staat hierbij centraal.

Context: In het publieke domein hebben we steeds vaker te maken met complexe problemen rond sociale zekerheid en veiligheid, er zijn veel pregnante problemen aan gerelateerd met nationale en internationale impact. Zo blijkt dat veel jongeren zich momenteel ‘tussen hoop en woede’ bevinden en ‘drop-outs’ worden. Radicalisering ligt op de loer. Overheden en de samenleving begrijpen veel van dit soort problemen niet meer en daardoor worden de problemen alleen maar groter. (Zie ook artikel Bob de Graaff, Groene Amsterdammer, 13-05-2015)

Radicaal reframen: Het project richt zich niet op het zoeken naar een oplossing voor radicalisering. Radicalisering is een uitdrukking van sociale kwesties en processen die we gaan onderzoeken om vast te stellen op welke manier we interventies kunnen ontwerpen die de achterliggende oorzaken beter kunnen adresseren. Op drie verschillende plekken (Arnhem, Den Haag en Sydney) wordt praktijkgericht onderzoek gedaan naar complexe sociale issues die een grote rol spelen in sociale veiligheid en sociale onrust. Denk aan thema’s als zelfbeeld, hoop, teleurstelling, woede, verleiding. Het onderzoek naar dergelijke thematiek is de basis waar vanuit ontworpen kan worden. We maken gebruik van de Frame Creation methode (Kees Dorst). Zie: No Participation

2012-2013 Op 3 november ging het onderzoek project Schuld & nieuw werk  van start, ontwikkeld door No Academy en het instituut. Kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers maken de schulden-problematiek in Amsterdam West opnieuw bespreekbaar. Hoe kan deze draaikolk worden gekeerd? Welke alternatieve verdien modellen kunnen worden ingezet om de afstand die jongeren hebben tot de arbeidsmarkt te verkleinen en hun schulden te saneren? Hoe kunnen bestaande economische modellen worden aangepast om jongeren te laten participeren? Welke rol speelt arbeidsethos, die traditioneel van ouder op kind wordt doorgegeven? Hoe ontstaat overbesteding? Welke rol spelen consumentisme en commercie? Op welke manier kunnen jongeren en hun ouders tot zelfreflectie worden aangezet? De interdisciplinaire teams van het instituut en No Academy buigen zich over deze vragen om alternatieve (economische) modellen te ontwikkelen die schulden problematiek kunnen aanpakken. Schuld & nieuw werk bundelt de kwaliteiten van het instituut en No Academy bij het onderzoek naar oplossingen voor het complexe probleem schuldsanering, werkgelegenheid en economische diversiteit. In het project worden naast onderzoekteams met jonge kunstenaars (de ‘doeners’) interdisciplinaire teams met kunstenaars, ontwerpers  en wetenschappers geformeerd om feedback te geven en het onderzoek van de eerste teams in een groter verband te plaatsen (de ‘denkers’). Wetenschappers zijn in staat om het perspectief van de kunstenaar te verdiepen, helder te formuleren en daarmee bruikbaar te maken voor anderen. Vice versa fungeert kunst als de spiegel van de wetenschap. Zij kan doen en denken op zo’n actieve manier koppelen, dat er nieuwe verbanden worden gelegd.