No News

2017

Tijdens het programma Radical Reframing Identiteit en Integratie (zie hier de resultaten van het programma) bleek onder organisatieprofessionals een behoefte te bestaan aan het zelf kunnen toepassen van de Frame Innovation methodiek van professor Kees Dorst.

Dit heeft geleid tot de oprichting van de Gamechangers Studio NL. Met deze studio leiden we gepassioneerde en betrokken organisatieprofessionals (probleemeigenaren) op. Zij worden de gamechangers: aanjagers van een veranderingsproces in hun eigen beroepspraktijk.

Gamechangers Studio NL maakt onderdeel uit van een wereldwijd netwerk van soortgelijke studio’s.

Zie voor meer informatie:
Gamechangers Studio NL
Brochure Gamechangers Studio NL