No mination

http://www.dutchdesignawards.nl/nl/finalisten/design_research/?id=6446 No Academy en het instituut initieerden een onderzoeksproject waarbinnen de betekenis van schuld geëxploreerd wordt. Dit heeft zich vertaald naar een manifestatie en installaties. Er is een concrete samenwerking met de Rabobank uit ontstaan voor een alternatief leensysteem.

De Dutch Design Awards commissie: Het resultaat van het onderzoek biedt een oplossing voor een mondiaal probleem; het is meer dan een statement richting de bankwereld. Het concept creëert bewustwording van de huidige leenproblematiek waar bijna iedereen onderdeel van is. In dit nieuwe leensysteem worden leningen afbetaald met alternatieve methoden. Dit biedt een nieuw perspectief op lenen.

De commissie waardeert het feit dat het naast een goed onderzoek, en een esthetisch interessante presentatievorm, ook vervolg krijgt in een nieuw leenmodel in samenwerking met de Rabobank.

Op dit moment werken het instituut en No Academy aan het oprichten van een ONSbank. De onderzoeken van kunstenaars en wetenschappers van het project SCHULD vormen hiervoor de basis. ONSbank is een combinatie tussen een alternatief verdienmodel en een activeringstraject. In dit traject wordt door middel van confessie, reflectie en actie gewerkt aan het veranderen van gedrag en mentaliteit waardoor de oorspronkelijke schulden zijn ontstaan. Klant worden van deze bank betekent dat er een verplicht traject goed doorlopen is en dat er samen met een kunstenaar nieuw werk is gevonden. De uitwerking van het activeringstraject van ONSbank wordt ontwikkeld in samenwerking met onder andere de Kandidatenmarkt , een organisatie in Amsterdam West die jonge werkzoekenden aan een baan of stage helpt door ze te coachen en te trainen in presenteren en netwerken. Met dank aan: stichting DOEN, Instituut GAK en de Rabobank.