No mination

No Academy en het instituut initieerden een onderzoeksproject waarbinnen de betekenis van schuld geëxploreerd werd. Dit heeft zich vertaald naar een manifestatie en installaties. Er is een concrete samenwerking met de Rabobank uit ontstaan voor een alternatief leensysteem.

De Dutch Design Awards commissie: “Het resultaat van het onderzoek biedt een oplossing voor een mondiaal probleem; het is meer dan een statement richting de bankwereld. Het concept creëert bewustwording van de huidige leenproblematiek waar bijna iedereen onderdeel van is. In dit nieuwe leensysteem worden leningen afbetaald met alternatieve methoden. Dit biedt een nieuw perspectief op lenen.”

De commissie waardeert het feit dat het naast een goed onderzoek, en een esthetisch interessante presentatievorm, ook vervolg krijgt in een nieuw leenmodel in samenwerking met de Rabobank.

Website Dutch Design Awards

De onderzoeken van kunstenaars en wetenschappers van het project SCHULD hebben geleid tot de oprichting van ONSbank. Het is een combinatie tussen een alternatief verdienmodel en een activeringstraject. In dit traject wordt door middel van confessie, reflectie en actie gewerkt aan het veranderen van gedrag en mentaliteit waardoor de oorspronkelijke schulden zijn ontstaan. Klant worden van deze bank betekent dat er een verplicht traject goed doorlopen is en dat er samen met een kunstenaar nieuw werk is gevonden.