Cartoon Documentary

Stadsdeel Slotervaart-Overtoomseveld heeft veel problemen die een achterstandswijk eigen zijn. We vragen de No Academy om deze problemen –en dan met name die rond het August Allebeplein- opnieuw te benaderen. De originele werkwijze van de No Academy kan een nieuw licht werpen op problematische onderwerpen als ‘werk en stages vinden voor werkeloze (allochtone) jongeren’, ‘geïsoleerde buitenlandse vrouwen maatschappelijk actief maken’ en ‘moedeloze ondernemers nieuw elan geven’.  Tunc Topcuoglu kan vanuit het informatiepunt De Branding op het Allebeplein werken. Ongeacht het wel of niet slagen van het project zal zijn denkwijze een novum voor vele buurtbewoners en gebruikers van De Branding zijn – en vice versa natuurlijk.

De-briefing Tunc Topcuoglu:

Aan de hand van de briefing ging ik op het August Allebeplein op zoek naar ‘het probleem’ van de ‘probleemjongeren’. ‘Wie heeft er eigenlijk een probleem?’ vroeg ik me af. Waarom moeten deze jongeren veranderen? Willen de jongeren dat zelf? En wat als ze dat niet willen? Wat is het probleem? Om met de jongeren in contact te komen besloot ik om ze niet op afstand, maar van dichtbij, met pen en papier te ‘vangen’.  Ik stationeerde me als ‘undercover’ cartoonist in de Dönershop op het plein. Daar ontstond in de loop van het project de outline van een 20-delige cartoondocumentaire. De serie verbeeldt het echte en diverse leven van de bewoners in Slotervaart, dat heel anders blijkt te zijn dan de eenzijdige en getroebleerde integratieverhalen die we meestal via de media krijgen voorgeschoteld.