Visuele Educatie: Welk Europa?
Daniel

Welk Europa?

Nederland mag in 2018 voor de derde keer een ‘Culturele Hoofdstad van Europa’ leveren. Den Haag, Utrecht, Maastricht, Leeuwarden, Almere en ‘Brabantstad’ hebben zich hiervoor kandidaat gesteld. Met de Europese idealen van culturele eenwording op de achtergrond voeren de kandidaatsteden op nationaal niveau een stedenstrijd om deze prestigieuze titel binnen te halen.

Onafhankelijk van deze competitie en voorbij het éénjarige evenement zijn er fundamentele vragen te stellen over het fenomeen ‘Culturele Hoofdstad van Europa’. Bijvoorbeeld: hoe verhoudt dit evenement zich tot onze beleving van ‘Europa’? Wat verstaan we eigenlijk onder ‘Europa’? Is dat het continent Europa, het idee Europa, cultuurhistorisch Europa, Brussel Europa, Euro Europa, Schengen Europa, Easyjet Europa…?

Het onderzoeksproject gebruikt het fenomeen van Europese Culturele Hoofdsteden als context om het onderwerp ‘Europa’ te onderzoeken, en zo bij te dragen aan beeld- en meningsvorming. Een eerste model dat hiervoor is ontwikkeld richt zich op ‘visuele educatie’. Het gebruikt visuele instrumenten als ‘interface’ tussen verschillende publieksgroepen en tussen publiek en organisaties. Hiermee kan bijvoorbeeld worden onderzocht wat mensen onder het begrip Europa verstaan en kan het gesprek over deze percepties worden gestimuleerd.